प्रा. विष्णू गाडेकर भाग ८ – असे असते समाजसेवेचे स्वरूप

समाजात असेही काही लोक आहेत, जे कुणाकडूनही कशाचीही अपेक्षा न करता खरोखरच स्वत:च्या सामर्थ्यानुसार, स्वतःच्या जागेवरच समाजसेवा करीत आहेत. समाजसेवा

Read more

प्रा. विष्णू गाडेकर भाग ७ – समाजसेवा म्हणजे नक्की काय असते?

ज्यांना समाजसेवा करायची तीव्र इच्छा असते, त्यांनी स्वतःच्या घरापासून, स्वतःच्या खर्चाने, स्वतःच्या हिंमतीवरच, स्वतःच्या प्रेरणेने तसेच निस्वार्थी भावनेने आपली बौद्धिक,

Read more

प्रा. विष्णू गाडेकर भाग ६ – कितीही अपयश आले तरी, मागे न हटणारे प्रा. विष्णू गाडेकर

प्रा. विष्णू गाडेकर यांनी काहीही साधक बाधक विचार न करता अति उत्साहाच्या व अति आत्मविश्वासाच्या भरात हातात घेतलेली कोणतीही कामे

Read more

प्रा. विष्णू गाडेकर भाग ५ – पैशांच्या व्यवहारात नेहमीच जागरूक राहा

कुणी आपली अवास्तव अशी खोटी प्रशंसा करीत असतील तर त्यांच्यापासून आपण नेहमीच सावध राहिले पाहिजे असे लोक ज्याप्रमाणे आपला उल्लेख

Read more

प्रा. विष्णू गाडेकर भाग ४ – परिस्थितीची जाण आणि भान न ठेवल्यानेच आपले नुकसान होते

एखाद्या गोष्टीची अथवा एखाद्या कार्याची आपल्याला नुसतीच आवड किंवा इच्छा असून चालत नाही. कोणतेही कार्य करण्याचा आपल्याला अति आत्मविश्वास असूनही

Read more

प्रा. विष्णू गाडेकर भाग ३ – पैशांअभावी प्रा.गाडेकरांच्या शाळेचे बांधकाम बंद पडले

दर आठ दिवसांनी ठेकेदाराला झालेल्या कामाचे पेमेंट करायचे असे ठरले होते. त्यानुसार मग पहिल्या हप्त्याच्या पेमेंटची सोय करण्याकरिता प्रा.गाडेकर यांनी

Read more

प्रा. विष्णू गाडेकर भाग २ – प्रा.विष्णू गाडेकरांच्या शाळेच्या बांधकामाची अशी झाली सुरुवात

एकदा मी आणि प्रा.विष्णू गाडेकर मुकुंदवाडीतील स्मशानभूमीत कुणाच्यातरी अंतयात्रेला गेलो होतो. ही २०१० ची गोष्ट आहे. योगा योगाने तिथे त्यांची

Read more

प्रा. विष्णू गाडेकर भाग १ – गोर गरिबांच्या मुलांसाठी शाळा काढण्याच्या विचाराने झपाटलेले प्रा.विष्णू गाडेकर

२००८ च्या सुमारास मला एकदा एका अनोळखी नंबरवरून अनोळखी व्यक्तीचा फोन आला. “नमस्कार, मी प्राध्यापक विष्णू गाडेकर बोलत आहे. तुम्ही

Read more

केव्हा काय होईल? काहीच सांगता येत नाही

तस पाहाता प्रेमदास हा माझ्या मोठ्या भावाचा जवळचा मित्र. १९७६ च्या काळातील गोष्ट आहे. त्यावेळी आम्ही अकोला येथे राहात होतो.

Read more
error: Content is protected !!